Tai Chi Tao - Pieter Gilles Please visit HOME for more information about this site
Lesinhoud

Algemeen

In de Tai Chi Tao lessen komen o.a. Tai Chi Tao 5-elementen oefeningen, Tai Chi en (Ziran) Qi Gong oefeningen, Nei Gong oefeningen, ademhalingsoefeningen, loopoefeningen, meditatie, houding, visualisatie, improvisatie, meridianen, dan tians en chi gewaarwording aan bod. De oefeningen worden in een ongedwongen sfeer vooral staand, maar soms ook zittend gedaan. Na enige oefening kan de meeste lesstof relatief snel worden eigen gemaakt.

Een aantal oefeningen zijn overigens op DVD of als Online cursus verkrijgbaar.

In de lessen komen o.a. de volgende oefeningen aan bod:

Tai Chi Tao (5 Elementen Qigong):

- De Ontwaking
- De Ontluiking
- 5 Seizoenen van de Dao
- Harmonie
- De Kraanvogel beweegt zijn Vleugels
- Opening naar Vol-Ledigheid
- Licht der Tegenwoordigheid
- Compassie voor Hemel & Aarde
- De Eenheid van Yin & Yang
- Etc.

Qigong:

- Voorbereidingsoefeningen (o.a. gewrichten losmaken)
- Ziran Qigong (Level 1 en 2, Wu Xing, Qian Ba Zuan (1008 Drills Qigong), Shaolin Ba Shi, Dragon & Phoenix Qigong, Chi Gathering Method, Ziran Zitong Gong, Breast Care Qigong, Fascia Training)
- Tai Chi Qigong Shibashi (deel 1)
- Silk Reeling (Cirkelen en Spiralen)
- Open je Hart Qigong, deel 1, 2 & 3 (medische qigong)
- Spring Forest Qigong (medische qigong)
- Dragon & Tiger Qigong (medische qigong)
- Hui Chun Gong (verjongingsoefeningen van de Gele Keizer)
- Ji Ben Qigong (fundamentele medische qigong)
- Wu Xing Qigong (fundamentele medische qigong)
- Yi Jin Jing (pezen en spieren qigong)
- Wu Qin Yi (5 dieren qigong)
- Ba Duan Jin (8 brokaten qigong)
- Lotus Qigong (medische qigong)
- Primordial Qigong/Wuji Qigong (spirituele qigong)
- De bal oefening
- Etc.

Tai Chi:

- Yang style (24-vorm)
- Sun style (Tai Chi for Arthritis deel 1 en 2 en de 39 vorm, allen afgeleid van de 73-vorm)

Nei Gong:

- Tu Na Gong (Dan Tian Breath Method)
- Qi Gan Gong (Liver Purity Method)
- Nei Zhuang Gong (Internal Strength Method)
- Qi Hai Opening Method - Lower Dan Tian Breath Method
- Pulling the Arrow
- Nei Zhuang Gong - Internal Strength Method
- Etc.

Meditatief Lopen:

- Wolken Lopen (deel 1 en 2)
- Yin Yang meditatief lopen
- Wu Wei meditatief lopen
- Reis van de Dao (incl. 5 elementen)
- Tai Chi walking (diverse variaties)
- De Her-Innering (incl. 5 elementen en Wuji staande meditatie)
- Diverse variaties

Staande/zittende meditatie:

- Ademhalingsoefeningen
- Staande meditatie (diverse variaties)
- 13 Houdingen
- Microcosmische Omloop / Kleine Universum
- Taoist Tranquillity Meditation / Ziran Meditation
- Longevity Breathing
- Sung Breathing
- Xi Breathing
- Taoist Yoga

Energie oefeningen:

- De Dagroutine (10 minuten oefenreeks)
- Energy Medicine (medische oefeningen en energie testen)

En nog veel meer ;)

Regelmatige beoefening kan leiden tot o.a. een verhoogd bewustzijn, rust en ruimte (in je hoofd), kalmte, (emotionele) stabiliteit, helderheid, ontspanning (ontstressing) en flexibiliteit. Met andere woorden het kan leiden tot een verhoogd welbevinden. Vele onderzoeken ondersteunen de preventieve en gezondsheidsbevorderende werking van de oefeningen.


Hieronder volgt nog wat meer uitleg over een aantal onderdelen.

 • 5 Elementen oefeningen
  Ze worden ook wel 5 elementen Qigong of Tai Chi Tao 5 elementen oefeningen genoemd. De 5 elementen vind je terug in de Traditionele Chinese Geneeskunde. In de 5-elementen oefeningen zijn Tai Chi en Qi Gong elementen verwerkt. De oefeningen zijn over 't algemeen vrij snel aan te leren en met name gericht op het verkrijgen van ontspanning. Hierdoor kan de nadruk, naast de beweging, ook op andere aspecten dan de beweging worden gelegd, zoals de integratie van de beweging met de ademhaling, de visualisatie, de houding etc. De (relatief) korte oefeningen zijn een uitstekend middel om kennis te maken met Tai Chi of Qigong in 't algemeen om meer bewustzijn op lichamelijk, geestelijk en emotioneel gebied te ontwikkelen. De oefeningen kunnen eenvoudig worden aangepast aan mensen met (bewegings-)beperkingen. Voor mensen die om bepaalde redenen niet aan sport c.q. beweging (kunnen) doen is dit een veilige manier om weer te gaan bewegen met als resultaat een ontspannen lichaam en geest.

 • Qi Gong
  Qi Gong is eigenlijk de overkoepelende benaming voor en van waaruit allerlei Oosterse bewegingsoefeningen c.q. stijlen zijn ontstaan, zoals Kung Fu en Tai Chi Chuan (Chen-stijl, Yang-stijl, Wu-stijl, Sun-stijl etc.). Qi Gong bestaat uit eenvoudig aan te leren (medische) oefeningen en is een prima aanvulling op de Tai Chi Tao 5 elementen c.q. 5 elementen Qigong oefeningen. Veelal worden de bewegingen een aantal malen herhaald, voordat je naar een andere beweging overgaat, zodat je de beweging beter kunt integreren in jouw lichaamsbewustzijn.
  Qi kan gezien worden als (levens-)energie en Gong als het leren omgaan met deze energie. Met andere woorden we leren middels de oefeningen beter met onze energie om te gaan en om de energie (weer) te laten stromen, zodat we een ontspannen, bewuste, stressvrije en gezonde levenshouding kunnen ontwikkelen. De weg (Dao) naar volmaaktheid ofwel terug naar de Bron kan worden verwezenlijkt.

  Ziran Qigong is ontwikkeld door de Chinese Master Liu Deming. Met ruim 40 jaar ervaring kun je hem ontegenzeggelijk een ervaringsdeskundige op dit gebied noemen. Zijn op het Daoïsme (Taoïsme) gestoelde gedachtegoed is zeer toegankelijk én van zeer hoog niveau en kan veel voor je betekenen op het mentale en fysieke vlak. Tegelijkertijd vindt er een bewustzijnsproces plaats, waardoor je gaandeweg emoties beter hanteerbaar maakt, stress kunt ontladen, én je spirituele ontwikkeling wordt gevoed. Je voelt je zogezegd lichter, losser, natuurlijker (=ziran), gezonder, bewuster en meer happy :)
  Zie voor meer informatie: Ziran Qigong.

  De volgende 4 Qi Gong series zijn speciaal door de Chinese Health Qigong Association gecreëerd ter preventie en genezing. Ba Duan Jin (8 stukken brokaat), Yi Jin Jing (goed voor spieren, gewrichten, pezen), Wu Chin Xi (5 dieren Qi Gong, waarin de bewegingen van de tijger, het hert, de beer, de aap en de kraanvogel worden nagebootst) en Li Zi Jue (6 klanken en ademhalingsoefeningen).

  Tevens wordt er o.a. met de de 13 Taiji Qigong staande houdingen gewerkt. Hierbij is het de bedoeling dat elke houding ongeveer even lang wordt aangehouden. Dit is overwegend een Jing Gong d.w.z. dat er voor langere of kortere tijd een bepaalde houding wordt aangenomen. Alleen bij het wisselen van de ene naar de andere houding is er sprake van bewuste fysiek zichtbare activiteit. Uiterlijk min of meer onbewogen vindt de Qi-activiteit binnen het lichaam plaats. Het Yange beweegt zich binnen het Yinne...
  Kenmerk van de werkwijze is dat hoewel de structuur en volgorde niet wordt veranderd er ook hier een heel scala aan oefenvariaties wordt geboden. Naast het meer “klassieke” tellen van de ademgangen (elke houding wordt hetzelfde aantal in en uitademingen aangehouden) kunnen we dezelfde reeks ook uitvoeren terwijl we (dus meer visueel) gebruik maken van een klok o.i.d., waarbij we elke houding eenzelfde aantal seconden/minuten aannemen. Ook wordt er gebruik gemaakt door een gezongen Mantra af te spelen, bijvoorbeeld "Om Namaha Shivaya". Omdat deze zich constant herhaalt zijn we hier dus weer veel meer auditief ingesteld. De hele serie is ook zittend uit te voeren, met open of gesloten ogen en ook als Dong Gong (actieve Qigong). Hierbij worden de houdingen niet “aangenomen” maar vloeien als doorgaande bewegingen in elkaar over. De rustig vloeiende bewegingen scheppen snel een grote innerlijke rust. Het Yinne komt tot rust binnen het Yange...
  - Bron: Martin Wessels.

 • Nei Gong
  Nei Gong leert je met name om met behulp van korte en krachtige oefeningen de ademhaling te reguleren, de chi te voelen, pathways te gebruiken (paden, gebieden waarlangs de chi stroomt), yin en yang te onderscheiden, tractie- en contractie te gebruiken etc. Awareness (opmerkzame aandacht) is nodig om deze onderdelen te ontwikkelen en derhalve consciousness (bewustzijn) te ontwikkelen. De benodigde inspanning enerzijds creëert volledige ontspanning anderzijds. Het geleerde kun je in alle andere vormen integreren, zodat deze vormen op een hoger niveau worden gebracht. Nei Gong is een zeer goede methode om de chi(stroom) gewaar te worden, te reguleren en het lichaam volledig te openen. Stromende chi is gezond, gestagneerde chi heeft ongemak, pijn en ziekte tot gevolg.

 • Tai Chi Sun vorm en Yang vorm
  Daarnaast komen onderdelen uit de Tai Chi Sun vorm en Yang vorm aan bod. Deze vormen vergen meer oefening om aan te leren dan de hiervoor genoemde 5-elementen oefeningen en Qi Gong oefeningen. Enige toewijding is noodzakelijk om deze vormen te leren.
  De Sun-vorm bestaat in zijn geheel uit 73 vormen (bewegingen of houdingen), vandaar de naam 73-vorm, die aaneengeschakeld een lange reeks vormen. In de lessen komen de 12-vorm, de 22-vorm en de 39-vorm aan bod. Deze 3 vormen hebben de oorspronkelijke 73-vorm als basis en de vormen zijn zodanig samengesteld dat een ieder in staat is om deze vormen aan te leren ongeacht leeftijd e.d.
  De Yang-vorm bestaat uit 24 bewegingen en wordt wel de 24-vorm genoemd. Deze vorm is gecreëerd om Tai Chi in een kortere vorm te beleven. Veel andere vormen hebben veel meer bewegingen en zijn derhalve moeilijk aan te leren.
  In deze onderdelen wordt wat meer aandacht besteed aan de wijze waarop de handen en voeten worden gebruikt, het "zinken" (ontspannen), de houding, de yin-yang aspecten, het "vol/leeg" principe, de balans, de tractie-/contractie, het gecentreerd zijn e.d. Dit is nodig om op de juiste wijze van de éne naar de andere beweging te gaan, zodat een mooie gracieuze en vloeiende beweging ontstaat. Bij een juiste uitvoering word je op den duur één met de beweging(en) en lijkt de beweging "als vanzelf" te gaan, je wordt "gedragen".

 • Meditatief Lopen
  De loopoefeningen geven een extra dimensie aan het woord lopen. De repeterende werking van de meditatieve loopoefeningen hebben een verstillend effect tot gevolg. De soms bedrieglijk eenvoudige passen en bewegingen zorgen ervoor dat je al snel niet meer met andere zaken dan de loopoefening bezig bent, waardoor de al eerder genoemde verstilling optreedt. De uitspraak van Martin Wessels, docent van de loopoefeningen, dat je niet op zoek hoeft te gaan naar de stilte, want de stilte komt vanzelf naar je toe, is hier volledig op z'n plaats. Hier een aantal foto's van de cursus.

  De meditatieve loopoefeningen brengen je in het huidige moment, traint je in de kunst "het leven niet aan ons voorbij te laten gaan" (bewustwording) en maakt simpel (maar buitengewoon functioneel) gebruik van visualisatie. Er worden geen effecten "nagejaagd", het doen op zich zorgt voor een intense innerlijke rust en een helder waarnemen van de wereld om ons heen! Echte heling gaat vaak gepaard met diepe verstilling.
  - Bron: Martin Wessels.

 • Meditatief Lopen met de meditatieve loopoefening Wolken Lopen
  Geïnspireerd op de loopoefeningen heb ik vanuit een zelfde achterliggende gedachte een nieuwe serie loopoefeningen ontwikkeld, genaamd Wolken Lopen. Deze loopoefeningen sluiten naadloos aan op de al bestaande loopoefeningen. De meditatieve loopoefening Wolken Lopen bestaat 3 delen van elk 6 bewegingen en kan in allerlei variaties worden uitgevoerd. Wolken Lopen - deel 1 en 2 zijn op DVD verkrijgbaar (deze bestaan uit 8 bewegingen). Daarnaast zijn er nog meer loopoefeningen ontstaan waaronder Yin Yang Meditatief Lopen en Wu Wei Meditatief Lopen.

 • Chi Testen
  M.b.v. Chi Testen kun je een beter beeld verkrijgen wat de oefeningen voor je kunnen betekenen. De Chi Testen kunnen na enige oefening zelf worden uitgevoerd en kunnen je helpen om je eigen gezondheid te testen.

 • Stretchen
  Verschillende stretch-oefeningen kunnen je helpen om vastzittende gebieden los te kunnen laten. Dit wordt op een zorgvuldige manier gedaan door de 70% regel in acht te nemen. Dat betekent dat je voorzichtig de stretch-beweging opbouwt.
  In alle oefeningen wordt overigens op een zachte manier gestretcht of anders gezegd geopend en gesloten (yin en yang / tractie en contractie).

 • Meditatie
  Kijk hier voor meer informatie over de meditatielessen: Meditatie
  
  
  Naar Lessen

  Naar Gezondheidsaspecten

  
  

  TERUG