Tai Chi Tao - Pieter Gilles Please visit HOME for more information about this site
Meditatie


Instromen in de meditatielessen

Instromen in de meditatielessen is ten alle tijden mogelijk mits er plaats is. De reguliere meditatieles duurt ± 75 minuten. De tarieven, lestijden en locatie vind je hier.

Wil je een aantal dagen voordat er een meditatieles is een mail ontvangen? Dat kan! Klik vervolgens op: Aanmelding informatie meditatielessen.

Wil je hiervan via facebook op de hoogte worden gebracht? Meld je dan (ook) even aan via facebook.


Algemeen

Meditatie wordt sinds duizenden jaren gebruikt om inzicht te verkrijgen in de werking van geest en lichaam met als doel deze in een gezonde natuurlijke staat te behouden of weer te verkrijgen. Meditatie kan tegenwoordig dienen als tegenwicht voor een maatschappij die veel van onze levensenergie vraagt. Stress is alom vertegenwoordigd in de samenleving en heeft invloed op je innerlijke gesteldheid. Via meditatie kan inzicht worden verkregen in allerlei levenssituaties, bijvoorbeeld waarom je zo weinig energie hebt. Of dat je je onzeker, angstig, gefrustreerd of verdrietig voelt, of reageert op situaties zoals je (altijd) doet. Of dat er overmatige spierspanning aanwezig is in je lichaam of je geest niet kan focussen en of je ademhaling oppervlakkig is. Vaak zijn onderliggende onbewust geconditioneerde reacties oorzaak van deze situaties. Dit (in jezelf) te onderzoeken middels "awareness" leert je hoe je dit soort (stress)situaties kunt herkennen, kunt voorkomen of er anders (beter) mee om kunt gaan. Als gevolg hiervan zul je het leven meer "happy" ervaren :)

Je kunt ook zeggen dat meditatie een vorm is van gadeslaan, getuige zijn, waarneming, zonder enig oordeel. Alleen door gadeslaan kom je van je (geconditioneerde) "mind" los. Met "mind" wordt het verstand bedoeld. Je maakt je op deze wijze los van de mind, door een getuige te zijn. Je identificeert je hier niet meer mee. Hier los van zijn creëert direct ontspanning en allerlei gezondheidsvoordelen.


Gezondheidsvoordelen

Meditatie heeft tot gevolg dat lichaam en geest in een meer natuurlijke staat van zijn terecht komen. Dit resulteert in een gevoel van ontspanning. Tijdens en na de meditatie wordt je je (weer) bewust van onderhuidse spanningen die je energievoorraad uitputten (Jing energie). Je leert los te laten en betere keuzes te maken, omdat je je meer bewust wordt van de keuzemogelijkheden i.p.v. dat je je laat meeslepen door met name gebeurtenissen van buitenaf.

In de meditatie wordt je focus naar binnen gericht. Vanuit de stilte, rust en ruimte ontstaan nieuwe mogelijkheden. Meditatie kan je weer op weg helpen om de oorzaak van ervaringen te onderzoeken en op te lossen. Een verbeterd immuunsysteem, een betere ademhaling, een gekalmeerd zenuwstelsel, een betere zuurstofvoorziening, een betere uitstoot van toxines, een gereguleerde bloeddruk etc. zijn het gevolg. Je kunt weer helder denken, je ervaart rust (en ruimte) in je hoofd, je wordt weer blij, je voelt je ontspannen en licht. Ontspanning zorgt voor heling en na regelmatige beoefening van meditatie zul je na verloop van tijd een hoger welbevinden ervaren, lichamelijk en geestelijk. Emoties worden beter hanteerbaar, "je hebt emoties, je bent ze niet". Dit heeft een positieve invloed op je dagelijks leven. Je relativeringsvermogen, gevoel voor waarheid, compassie en levensvreugde nemen toe. Het "zwart/wit" en negatief denken neemt af. Hersenspinsels die je in je greep houden worden beter herkenbaar en hanteerbaar.

Meditatie, net zoals Tai Chi en Qi Gong, bevordert de Chi-stroom. Vanuit het Chinese gedachtegoed wordt dit gezien als een noodzakelijke levensvoorwaarde voor een lang en gezond leven.

Veel mensen verwarren ontspanning met afleiding van de werkelijkheid. In de lessen gaan we echte ontspanning ervaren, zodat we de werkelijkheid in het dagelijks leven kunnen leven zoals het is bedoeld, happy en zonder al te veel problemen. En als je al "problemen" ervaart, deze in het juiste daglicht leert aanschouwen. Dit kan als een vorm van ontwaken worden ervaren. In dit ontwakingsproces leer je op een andere, bewuste(re) manier het leven te ervaren, zonder dat de (voor)oordelen vanuit een geconditioneerde (ego) toestand je kijk op de wereld vertroebelen.


Ziran Meditatie

Onbalans

De aanwezigheid van stress wordt tegenwoordig als een bijna normaal verschijnsel ervaren. "Het hoort er nu eenmaal bij" en "het is nu eenmaal zo" zijn veel gehoorde kreten. Werk én privé leggen tegenwoordig een behoorlijke druk op ons. Hier zijn wij overigens vaak ook zelf debet aan. Het gevolg hiervan is dat er een onbalans in lichaam en geest wordt gecreëerd.

Je natuurlijke staat van zijn is echter ontspannen en niet stressvol. Alleen in levensbedreigende situaties is een stressreactie nuttig zoals in vroeger tijden regelmatig werd ervaren. De vecht- en vluchtreactie werd werkzaam op zo'n moment. Dat was indertijd nodig ook, aangezien er toen nog bijvoorbeeld sabeltandtijgers (jaja ;) en andere roofdieren veel geziene gasten waren. Het leven was veel onvoorspelbaarder en reacties daarop werden veelal primair gestuurd.
In dit soort situaties was het heel nuttig om het lichaam heel snel in volle staat van paraatheid te hebben, de adrenalineafgifte stond voorop en voor dat doel noodzakelijke systemen werden van zuurstof en bloed voorzien. Het hart en de spieren moesten optimaal gebruikt kunnen worden. Andere systemen, bijvoorbeeld het immuunsysteem, worden dan op een laag pitje gezet. Met een goed werkend immuunsysteem kun je nl. geen sabeltandtijger bevechten of er voor vluchten.
In de huidige tijd zou dit soort stress eigenlijk niet meer hoeven voor te komen, echter is meer aan de orde dan ooit.

Waarom is dat dan toch zoveel aanwezig? Wij (ons brein) kunnen helaas niet zo gemakkelijk onderscheid maken tussen 1)levensbedreigende situaties (sabeltandtijger) en 2)situaties die anders zijn, maar ons wel een gestresst gevoel geven. Voorbeelden hiervan zijn: "hij/zij doet niet wat ik wil", "ik wordt weer eens in de wacht gezet bij een telefoongesprek", "ik sta weer in de file", "vakantiestress", "ik ben (weer) gezakt voor een examen", "potverdorie (netjes uitgedukt ;), gaat de brug net voor mijn neus open en ik ben al te laat" etc.).
Misschien herken je (een aantal van) deze situaties (dagelijks). Geest en lichaam reageren echter hetzelfde in beide situaties (1 en 2).
Je kunt je behoorlijk gespannen/opgefokt voelen...als je dit op een onbewust niveau ervaart.

Allerlei lichaamsprocessen functioneren niet meer naar behoren in stresssituaties als deze te lang aanhouden. Er kunnen dan ziekteverschijnselen gaan optreden. Ziekteverschijnselen zijn o.a. een hoge ademhaling, een hoge bloeddruk, moe zijn, nergens zin meer in hebben, snel geagiteerd zijn, zorgen hebben, piekeren, angst ervaren, pijnlijke nek en schouders, obstipatie of juist diarree, elk griepje oppakken, de hormoonbalans in het lichaam is onevenwichtig (teveel adrenalineafgifte) e.d.
Ervaar je dit op regelmatige basis dan ben je uit balans. Stress en als gevolg daarvan verkeerd ademen (te hoog) creëert een verhoogde spierspanning en zet je immuunsysteem op een laag pitje. Onbewust geconditioneerde, steeds terugkerende, denkpatronen gevoed door angst doen hetzelfde. De "snelheid" van het tegenwoordige leven heeft naast zijn ogenschijnlijke voordelen ook haar keerzijde (o.a. stress/hoofdpijn/een overprikkeld zenuwstelsel/maag- en darmproblemen (door teveel denken)).

Een misverstand is dat als je rationeel alles onder controle hebt (lijkt te hebben), dat je ook gelukkig bent. Als dat zo zou zijn dan zouden heel veel mensen gelukkig (moeten) zijn, echter een realistische kijk hierop bewijst het tegendeel. Controle heeft in zich dat het rigide/star is. Echter hoe meer controle je wilt, hoe vaker er iets mis lijkt te gaan :(
En hoe je het wendt of keert, het leven is onvoorspelbaar en altijd in beweging. Beter is om met de onvoorspelbaarheid van het leven mee te bewegen, zoals bamboe in de wind; goed geaard, sterk én flexibel. Of te zijn als water; zacht, vloeibaar, transparant, geeft en verlangt niets terug, vindt altijd zijn weg en overwint het hardste steen.
Meditatie kan je helpen om weer te leren voelen in je lichaam om o.a. spanning in het lichaam op te sporen en los te laten. Met andere woorden een balans te vinden tussen hoofd en hart (verstand en gevoel) in een op het verstand georiënteerde samenleving.

Een ander misverstand is dat je gedachten kunt stopzetten. Het gaat er juist om dat je je bewust wordt van je gedachten en vervolgens zelf bepaalt of je hier iets mee doet. Je hebt gedachten, je bent ze niet. Gedachten spelen zich voornamelijk af over het verleden (spijt, verdriet) en de toekomst (angst/verlangens). Laat je je onbewust meevoeren met elke gedachte, en dat zijn er héél veel, dan leidt dit tot een gespannen geest en lichaam.

Stress is het gevolg van het uit balans zijn van één of meerdere van de 5 elementen, bekend vanuit Traditionele Chinese Geneeskunde. De 5 Elementen zijn Water, Hout, Vuur, Aarde en Metaal. De bijbehorende emoties zijn Angst, Woede, Vreugde, Piekeren en Verdriet. Hierin zijn allerlei gradaties denkbaar. Frustratie hoort bijvoorbeeld ook bij het Hout-element. Emoties zijn onlosmakelijk met het menszijn verbonden, maar zijn schadelijk in een langdurige uit-balans situatie, zoals overmatige vreugde of een depressie.


Aanpak

In de lessen gaan we met o.a. met ademhalingsoefeningen, het richten van aandacht en het sturen van Chi aan de gang. Het cultiveren van de "altijd aanwezige getuige/3e persoon" kan ook veel voor je betekenen. Ademhalingsoefeningen zijn van oudsher bekend om hun ontspannende werking voor lichaam en geest. Adem wordt vaak geassocieerd met Qi/Chi/Prana (levensenergie). Aandacht ("awareness") wordt gebruikt om met name het lichaam te leren voelen, de geest te onderzoeken, geconditoneerde (onbewuste) patronen los te laten en te ontspannen. Het bewustzijnsniveau wordt hierdoor verhoogt. Beweging en stilte zijn onderdeel van de lessen. Dit alles gebeurt op een ontspannen wijze.
De lesstof kun je thuis ook beoefenen. De oefeningen worden liggend, zittend op een stoel of op de grond uitgevoerd. Ook staande meditatie maakt deel uit van de oefeningen.

De oefeningen hebben hun oorsprong in het Daoïsme (Taoïsme). Ze zijn gebaseerd op oefeningen van o.a. Master Liu Deming (Tranquillity Meditation/Ziran meditation), Bruce Frantzis (Daoïst Meditation, Taoist Yoga) en Damo Mitchel (Sung Breathing). Je creëert gaandeweg een gereedschapskist met allerhande oefeningen om je van een gezonde geest en lichaam te voorzien. Emoties worden leidend i.p.v. lijdend. Tevens begeef je je op het pad (Dao) naar spirituele ontwikkeling :)

Meditatie kan, eventueel in combinatie met Tai Chi en Qi Gong (meditatie in beweging), een manier zijn om je leven meer in balans te krijgen of om je leven op een bewuste(re) wijze te be-leven met alle bijkomende gezondheidsvoordelen, voornamelijk in het HIER en NU :)


Voor cursisten is extra informatie beschikbaar. Ga hiervoor naar oefeningen.

Kijk voor het tijdstip, de locatie en het tarief van de Meditatie- en de Tai Chi & Qigong lessen bij
lessen.

"Awareness creates Consciousness"

Datian Mountains, Fujian, China

TERUG