LESSEN


Tai Chi Tao - Pieter Gilles

Wolken Lopen

Wolken Lopen
Wolken lopen is de naam voor een serie meditatieve loopoefeningen, waarmee je uiterlijk in beweging zijnde innerlijk in het "hier en nu" bezig bent. De eenvoudig opgezette structuur in Wolken Lopen zorgt ervoor dat je in de juiste cadans blijft met daarin de keuzevrijheid om de loopoefeningen op verschillende manieren uit te voeren.

Je maakt op deze wijze contact met de energieŽn van hemel en aarde. Je maakt hiermee als het ware verbinding. Je aandacht is o.a. gericht op het uitstappen, de bewegingen van je handen, het draaien van je bovenlichaam vanuit je middel en je let op de innerlijke energiestroom. Je ontwikkelt op deze wijze meer bewustwording van lichaam en geest.

In het Meditatief Lopen van de Wolken Lopen serie worden de loopbewegingen gecombineerd met Tai Chi en Qi Gong elementen. Dit zorgt voor o.a. rust en ontspanning, een verbeterde energiestroom, een betere balans en concentratie, en een verhoogd bewustzijn, hetgeen leidt tot een verhoogd welbevinden. Het laat je bewust zijn van jezelf, je bewegingen en de omgeving waarin je je beweegt. Gaandeweg treedt er stilte en ontspanning op. Dit te ontdekken kan op zich al een openbaring zijn. Dit kan helpen om je dagelijks leven anders te gaan zien (minder vooroordelen) en heeft een helend karakter in zich. Het is een middel om op een andere wijze met de "drukke" buitenwereld om te gaan (niet voor weg te lopen) en te ontdekken dat je niet geleefd hoeft te worden.

Ten tijde van de uitvoering word je in vrij korte tijd ťťn met de bewegingen. Je ademhaling integreert gaandeweg vanzelf met de bewegingen. Woorden als perfectie en overgeconcentreerd zijn woorden die niet bij de oefeningen passen. Je legt jezelf op deze wijze een beperking op door hier te veel mee bezig te zijn, waardoor de natuurlijke/intuÔtieve gang wordt verstoord. Beter is om licht geconcentreerd te blijven en met aandacht de oefeningen uit te voeren. De bewegingen worden "rond", taoÔstisch - op een natuurlijke wijze - (in de natuur is recht onnatuurlijk), sierlijk met gratie uitgevoerd, alsof het vanzelf gaat. Gewoon meegaan in de beweging (opgaan in de beweging) is de juiste methode om de volheid van oefeningen te ervaren. Je wordt je bewust van je (on)balans en waar de (ont)spanning zich bevindt. In het "heen en weer" wiegen in de bewegingen is het yin en yang principe herkenbaar. In je lichaam vastgezette geestelijke spanning kan door de lichamelijke beweging worden "losgelaten". Je ontspant al doende lichamelijk en geestelijk. Het toepassen van een visualisatie maakt de loopoefeningen nog krachtiger. Bij regelmatige beoefening wordt de tijdens de oefeningen ervaren rust en ontspanning een integraal onderdeel van jezelf in het dagelijks leven.

Daarnaast kunnen de oefeningen vrij eenvoudig met andere loopoefeningen en/of Tai Chi Tao oefeningen worden geÔntegreerd.

Bovenstaande is een mooi theoretisch verhaal zou je misschien denken. Daar zit hem dan ook met name de crux. Minder denken en meer doen is de sleutel tot een gezondere levenssituatie. Of in ieder geval de balans daar tussen te vinden. De (te overtollig aanwezige) energie dient vanuit je hoofd naar je onderste dan tian (buikgebied) te worden gebracht met een stevige basis vanuit je voeten. Dit zorgt voor stabiliteit en een "leeg" hoofd, met als gevolg "ruimte" in je hoofd. Anders gezegd: je aandacht is niet continue in je hoofd, maar bij de bewegingen betrokken.


Opening en sluiting
Een serie loopbewegingen kan worden voorafgegaan door een openingsoefening en beŽindigd met een sluitingsoefening om een begin en een einde aan de bewegingen te geven. Ook hierbij wordt weer verbinding gemaakt met hemel en aarde. Tevens geeft dit weer structuur (een begin en een eind) aan een in zijn geheel of gedeeltelijk uitgevoerde serie. De openingsoefening kan ook als een op zichzelf staande oefening worden uitgevoerd.

De structuur
Elke (afzonderlijk genummerde) beweging bestaat daarbinnen eigenlijk uit 3 bewegingen. De eerste beweging van de 3 is identiek in alle 8 afzonderlijke loopbewegingen en zorgt ervoor dat je vanuit die beweging allerlei variaties (tweede en derde beweging) kunt aanbrengen. Tegelijkertijd geeft deze eerste beweging je ook een houvast (structuur), een beginpunt, aan elke afzonderlijke loopbeweging.

De 32 bewegingen
De in totaal 32 loopbewegingen zijn opgedeeld in 4 delen van 8 bewegingen. De loopbewegingen van de eerste 2 delen hebben de volgende namen meegekregen:

Deel 1
1. De handen bewegen door de wolken
2. Yin en yang begroeten elkaar
3. Ren Mai activeren
4. Met de golf meerijden
5. Hemel en aarde
6. Arm afstrijken
7. De aarde-energie opscheppen
8. De gans die vliegt

Deel 2
1. Verbinding maken
2. Energie van de aarde opnemen
3. Energie van de hemel opnemen
4. De bal vasthouden
5. Naar de maan staren
6. Binnenkant van de arm afstrijken
7. De adelaar grijpt zijn prooi
8. Achterom kijken en de nieren versterken


Variaties zijn mogelijk door bijvoorbeeld:

 • beweging 1 links en rechts, daarna beweging 2 links en rechts, daarna beweging 3 links en rechts etc. uit te voeren (= standaarduitvoering)
 • beweging 1 links, daarna beweging 2 rechts, daarna beweging 3 links etc. uit te voeren
 • beweging 1 een bepaald aantal malen achtereen, daarna beweging 2 een bepaald aantal malen achtereen etc. uit te voeren
 • de volgorde van de bewegingen te wijzigen
 • de snelheid te variŽren
 • op dezelfde plek de bewegingen uit te voeren, d.w.z. stap met je voorste voet terug naast je achterste voet op de 3e beweging
 • terug te lopen, d.w.z. stap met je voorste voet terug voorbij je achterste voet op de 3e beweging (met name bewegingen 1, 4, 6 en 8 uit deel 1 en bewegingen 1 t/m 4, 6 en 8 uit deel 2 lenen zich daarvoor)
 • vrije expressie, de bewegingen zonder een vaste volgorde (intuÔtief) uit te voeren
  
  
  Beschikbare DVD's
  Kijk hier voor beschikbare
  DVD's van o.a. de Wolken Lopen serie.
  
  

 • 
  

  TERUG