Please visit HOME for more information about this site
Filosofie

Tao´sme

De filosofie achter de Tai Chi Tao vind je terug in het Tao´sme (Dao´sme). De leer is o.a. verbreid door Lao Tse (geboren 604 v.Chr.). Hij heeft een aantal denkbeelden geformuleerd, gebaseerd op de zachte, meegaande principes van de natuur.

Volgens de Tao (Dao) is het belangrijk om de natuur te observeren, ervan te leren en ons leven in overeenstemming daarmee te brengen. Je zou niets moeten doen wat botst met de natuurlijke gang van zaken. Je kunt bijvoorbeeld beter buigen met de wind en er deel van worden in plaats van tegenstand te bieden. Op deze wijze kun je harmonie vinden. Dit is in overeenstemming met het evenwicht tussen Yin en Yang. Als Yin en Yang niet in evenwicht zijn treedt er wanorde op.

Een ander belangrijk onderdeel in het Tao´sme is de leer van Wu Wei of "niet-handelen". Dit betekent niet passief zijn of niets doen, echter dat je alleen de dingen doet die gedaan moeten worden en dan zodanig dat dit overeenstemt met de natuurlijke wet. Je doet de dingen vanuit een integere overtuiging in plaats van uit achterliggende motieven.

Een derde denkbeeld houdt in dat je weer een ongeschonden toestand dient te bereiken. De van oorsprong ongeschonden toestand wordt in het dagelijks leven aangetast door allerlei invloeden, zoals het gezin, onderwijs, werk, omgeving, samenleving, fanatisme, hebzucht, angst, bezorgdheid etc. In je hart en geest dien je alleen dingen te overwegen die overeenstemmen met de natuurlijke wetten, zodat je weer een ongeschonden toestand kunt bereiken.

De natuur verandert voortdurend. De hiervoor genoemde denkbeelden uiten zich ook in de bewegingen van de Tai Chi Tao met de constant veranderende bewegingen, zoals het verplaatsen van het gewicht van de ene voet naar de andere en de afwisselende bewegingen van de armen en handen.


Wuji, Yin en Yang en de 5 elementen

In de Tao´stische filosofie wordt geloofd dat het universum in het begin leeg was en zonder grenzen was, en ze noemden die toestand Wuji. Uit Wuji ontwikkelde zich beweging, Yang, en het tegengestelde aspect, stilte, Yin. Het universum werd geschapen door het samenspel van Yin en Yang en de toestand die beide aspecten omvatte heette Tai Chi (Taiji). De wisselwerking van Yin en Yang (beweging) hebben de 5 basiselementen doen ontstaan.

De 5 elementen zijn: Water, Hout, Vuur, Aarde en Metaal. De elementen maken al duizenden jaren een integraal onderdeel uit van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM) en vormen een model waarin alles in en om ons heen in de wereld in vervat kan worden. Ze staan in onderlinge relatie met elkaar en be´nvloeden elkaar en daardoor de aspecten waar ze mee samen hangen positief en negatief. Hieronder staan een aantal aspecten genoemd waarmee de 5 elementen samenhangen.

ElementWATERHOUTVUURAARDEMETAAL
Yin orgaannierenleverhartmiltlongen
Yang orgaanblaasgalblaasdunne darmmaagdikke darm
Emotieangstwoedevreugdepiekerenverdriet
Kleurblauwgroenroodgeelwit
Seizoenwinterlentezomernazomerherfst
Zintuigorenogentongmondneus
Smaakzoutzuurbitterzoetscherp

De elementen zijn onderhevig aan het Yin en Yang model. Hierin wordt gesymboliseerd dat de tegengestelde energieŰn van Yin en Yang altijd in beweging zijn en onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. In het Úne zit het andere verweven, zoals in het Yin/Yang symbool zichtbaar is. Het donkere Yin punt is aanwezig in het lichte Yang deel en andersom. Voorbeelden hiervan zijn o.a. vrouw/man, donker/licht, inspanning/ontspanning, introvert/extravert, innerlijk/uiterlijk, dichtbij/ver, laag/hoog etc.

De kunst en de filosofie van Tai Chi Tao zijn gebaseerd op het samenspel en de veranderlijkheid van Yin en Yang. Dat schept evenwicht en maakt de Tai Chi Tao bewegingen gracieus. De harmonie die daaruit voortvloeit is bevorderlijk voor de totale weldadige werking van de Tai Chi Tao oefeningen.

yin-yang

Chi

Door het beoefenen van Tai Chi Tao vindt er ontwikkeling, opslag en circulatie van de chi-energie in het lichaam plaats. Een goede gezondheid is afhankelijk van de juiste balans en verspreiding van chi door het lichaam. Volgens de Chinese filosofen worden het universum, de mensheid en de natuur sterk be´nvloed door chi, dat het alle materie doordringt en beschouwen het als de essentiŰle levenskracht van alle levende dingen. Ze geloven dat we zijn geboren met een bepaalde hoeveelheid chi. Deze chi wordt tijdens een leven langzaam verbruikt. Zij wordt echter ook aangevuld met chi uit (echt) voedsel en lucht (via een goede ademhaling).

Chi

Meridianen

Chi wordt door de geest geactiveerd en stroomt door de meridianen. Dit zijn wegen waarlangs bloed, energie en vloeistoffen naar de organen worden getransporteerd. Ze vormen een schakel tussen het inwendige van het lichaam en het uitwendige. In de Chinese filosofie wordt elk verschijnsel, inclusief de mensheid, als een manifestatie van deze energie beschouwd. In een gezond lichaam stroomt chi harmonisch door de meridianen in een goed evenwicht tussen Yin en Yang. Als om een bepaalde reden (bijvoorbeeld stress) deze stroom wordt geblokkeerd, wordt het evenwicht verstoord en is ziekte het gevolg. Lichaam en geest worden beschouwd als een integrale eenheid en elke verstoring van het energie-evenwicht tast het geheel aan. Tai Chi Tao stimuleert de stroom van chi door de meridianen van het hele lichaam en handhaaft op die manier het evenwicht. Omdat de oefeningen de spanning in verschillende delen van het lichaam opheffen, worden de meridianen weer geopend en wordt de chi-stroom hersteld. In de Chinese filosofie wordt deze vrije beweging beschouwd als een noodzakelijke levensvoorwaarde.


TERUG