Tai Chi Tao - Pieter Gilles Please visit HOME for more information about this site
Tai Chi Tao & Qigong

Meditatief Lopen

Tai Chi Tao & Qigong zijn meditatieve bewegingsvormen, waarin aandacht, ademhaling en visualisatie een voorname rol spelen. De in slow-motion sierlijk uitgevoerde bewegingen zorgen voor een weldadige ontspanning van lichaam en geest. Ontspanning, of beter gezegd, de afwezigheid van onnodige spanning verkrijgen is een belangrijk onderdeel van de oefeningen. Ontspanning creŽert heling in de breedste zin des woords. Regelmatige dagelijkse beoefening van de verschillende onderdelen uit de Tai Chi Tao resulteert derhalve in een betere gezondheid en meer ontspannen lichamelijke en geestelijke levenshouding.

Er wordt met de alom aanwezige levensenergie (Chi of Qi) gewerkt. De energie dient vrijuit te kunnen stromen in en om het lichaam, zodat lichaam en geest optimaal kunnen functioneren. Het stromen van de energie kan tijdens de eerste les al worden ervaren.

De op de 5 elementen of 5 fasen uit de Traditionele Chinese Geneeswijzen (TCG) gebaseerde werkwijze heeft een goede uitwerking op de flexibiliteit en het verbetert de balans en de coŲrdinatie. Je kunt daarnaast rust en ruimte (in je hoofd), helderheid, kracht, (emotionele) stabliteit en openheid ervaren. Tevens kan het een spirituele ontwikkeling in gang zetten. Het heeft zowel een preventieve als een genezende werking. In het lichaam vindt er door de oefeningen een masserende werking plaats, waardoor o.a. de organen beter gaan functioneren. Je wordt je meer bewust van je houding, je ademhaling en of je ontspannen bent.

Tai Chi Tao is laagdrempelig en voor alle leeftijden. Op elk gewenst moment kan worden ingestapt. De Tao/Dao, "de open weg" of "de natuurlijke weg", is een onuitputtelijke bron, waar het gaat om de oefenstof. De open weg impliceert al dat het een evoluerende "methode" is, waarbinnen allerlei aanpassingen mogelijk zijn, zodat een ieder in staat is om de oefeningen op zijn of haar niveau te kunnen doen.

Tai Chi Tao haalt het beste uit de reeds duizenden jaren geleden ontwikkelde verschillende methodes uit China. Deze methodes hebben hun waarde tot en met de huidige tijd bewezen voor de mensen die haar belang op de juiste waarde wisten te schatten. Echter in de westerse wereld hebben zij tot voor kort weinig aanhang genoten. Het probleem zit hem met name hierin dat in de westerse wereld bewezen moet worden dat een behandeling of methode werkt. Hier zijn bepaalde (discutabele) criteria voor opgesteld. Wordt niet aan deze criteria voldaan, dan wordt het niet geaccepteerd, voor zweverig aangezien, en min of meer geweerd. Tot voor kort kon of wilde de wetenschap niet aantonen dat bepaalde methodes om mensen beter te maken hielpen. Ondertussen is op een aantal vlakken vooruitgang geboekt en kan worden aangetoond dat o.a. Tai Chi & Qi Gong, Meditatie, een bewuste ademhaling en visualisaties een positieve uitwerking hebben op allerlei lichamelijke processen. Eigenlijk kun je beter zeggen dat de wetenschap in het Westen nu pas inziet en kan nagaan wat men in China al millennia eerder wist. Dat de oefeningen zeer waardevol zijn voor een goede lichamelijke, geestelijke en emotionele gezondheid.

De achterliggende filosofie van Tai Chi Tao is dat de 5-elementen (energie-)oefeningen in combinatie met de juiste ademhaling, opmerkzame aandacht en visualisatie lichaam en geest weer met elkaar in verbinding en in evenwicht brengen. De onbalans in de elementen-energie kan nl. voor allerlei lichamelijke, geestelijke en emotionele ongemakken zorgen.

Veel mensen zijn tegenwoordig met naar buiten gerichte (materiŽle) zaken bezig. De Tai Chi Tao oefeningen brengen je aandacht weer naar binnen toe. Door allerlei factoren van buitenaf wordt de geest bezig gehouden en kan zich daardoor niet meer ontspannen. De oefeningen zorgen ervoor dat je geconcentreerd bezig bent. Je brengt je aandacht in het Hier en Nu. De concentratie die hierbij noodzakelijk is zorgt er voor dat je niet wordt afgeleid door allerlei "randzaken" die normaliter door je hoofd spoken. Dit resulteert in een ontspannen gevoel van lichaam en geest.

De oefeningen worden met trage bewegingen uitgevoerd. In het begin is het soms lastig om alle bewegingen te onthouden, echter na verloop van tijd gaat dit vanzelf (niet automatisch) en kom je in een innerlijke rusttoestand, waardoor je geheel in beslag wordt genomen. Dat is juist de bedoeling van de oefeningen, je bewust worden van je innerlijk in plaats van (te veel) bezig zijn met uiterlijke zaken. Je wordt je er op deze wijze ook van bewust waar ongewenste spierspanning in het lichaam aanwezig is. Je blijft overigens alert op alles wat zich buiten jou afspeelt, echter je laat je er niet meer door meegetrokken worden. Op den duur wordt de ontspanning ook onderdeel in het dagelijks leven. Je kijk op allerlei zaken zal hierdoor op een positieve wijze worden beÔnvloed en je krijgt derhalve een evenwichtiger kijk op het leven.


Wil je de lessen volgen? Neem dan telefonisch contact op (06 36250063) of stuur even 
een mail. 
Tussentijds instromen kan als er plaats is in de lessen. 
Kijk ook eens onder lessen voor meer informatie.

Water uit De Ontwaking

TERUG